Kunnan ilmoitukset

Kunnan ilmoitukset

Kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kunnanvirastossa Pappilanniemessä,
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula. Avoimiin työpaikkoihin voit tutustua etusivun
”Työpaikat” -linkin kautta. Samasta yhteydestä löytyy myös linkki hankintoihin.

Rakennusvalvonnan julkipanoilmoitukset

Esiopetukseen, peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan sekä päivähoitoon ja kerhotoimintaan ilmoittautuminen

Hattulan kunnan vesihuollon toiminta-alueen päivittäminen

HS-Vesi on laatinut ehdotuksen yhtiön toiminta-alueiden päivittämiseksi Hattulan kunnan alueella. Esitys toiminta-alueiden ajantasaistamiseksi on määritetty vesijohdolle ja jätevesiviemärille. Toiminta-alue esityksessä ei määritetä enää toiminta-aluetta hulevesiviemärille vesihuoltolain (22.8.2014/681) muutoksen vuoksi. Jo päätetyt huleveden toiminta-alueet jäävät voimaan, kunnes uusista hulevesiviemäriverkoston järjestelyistä päätetään.

Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen (tässä HS-Vesi) esityksestä.

HS-Vesi esittää voimassa olevaan toiminta-alueeseen seuraavia lisäyksiä:

  • Kanungin toteutunut asemakaava-alue
  • Rannikon alue (Jussintie ja Rannikontie) Leteensuolla vesijohdon osalta. Vesijohtoverkosto on rakennettu 1999 ja suurin osa kiinteistöistä on liittynyt vesijohtoon.
  • Tuiskulantie Tuiskulan alueella, jonne on 2006 rakennettu vesihuolto ja pääosa kiinteistöistä on liittynyt verkostoon.
  • entinen Pikku-Mervin vesiosuuskunnan alue, joka on siirtynyt HS-Vedelle vuonna 2015.

Vesihuollon päivitetty toiminta-alue-ehdotus karttaliitteineen on yleisesti nähtävillä ajalla 16.2. – 20.3.2017 Hattulan kunnan teknisessä yksikössä työpäivinä klo 9-15. Lisäksi se on luettavissa kunnan kotisivuilta vesihuollon sivulta

 

Toiminta-alueilla ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä. Mielipiteet on toimitettava kirjallisena Hattulan kunnan tekniselle lautakunnalle 20.3.2017 klo 15.00 mennessä (os. Hattulan kunta, tekninen lautakunta, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula).