Hankinnat

Seudullisten yhteishankintojen avoimet tarjouspyynnöt

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA HURTTALAN KOULUN JA RIVITAON PURKU-URAKASSA

Kysytty kuuluuko purettujen talojen purku kohdan täyttö maa-aineksella urakkaa?

Kuuluu ja maa-aines oltava puhdasta ja tiivistyvää.

Kuinka pitkälle vesi- ja viemäriputket puretaan?

Vesijohdot on katkaistu kiinteistön liitoskohdassa HS-Veden toimista. Vesi johto merkitään ja katkaistaan kiinteistön liittymästä joko kaivamalla liittymään tai kaivamalla liitos kohta auki ja kytkemällä vesijohto irti. Viemäri merkitään purkualueesta noin 4 metriä ja tulpataan. kummassakin tapauksessa yhteys HS-Veteen.

Voiko betonin murskata kiinteistöllä?

Betonin murskausta ei voi suorittaa koulun tontilla.

Hattulassa on Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:llä paikka kantatie 57 tuntumassa Lusin kylässä Hattulassa minne voi välivarastoida ja murskata betonia ja tiiltä.

Hieton osoite on Matkantaantie 70, 14680 Alvettula

Kuuluuko kaikki irtaimisto purku-urakkaan?

Rakennukset luovutetaan siinä kunnossa kun ne ovat sopimus hetkellä eli kuuluvat.

Saako urakoitsija vettä ja sähköä sekä sos-tiloja tilaajalta?

Viereissää liikuntahallissa on paloposti ulos.

Sos-tilojen käytöstä voidaan sopia em. kiinteistöllä.

Liikuntasalin iv-konehuoneessa, mikä on vesikatolla, on 32A voimavirta liitos.

Muuta:

Ennen yläpohjan purkua on paikallinen pelastuslaitos ollut kiinnostunut harjoittelemaan rakennuksissa.

Urakoitsija saa päättää voivatko he sitä tehdä.

Koulun salaojat puretaan mutta piha-alueen sadevesiviemäri jää.

Rakennuksessa on 5 lujitemuovi öljysäiliötä joissa on hiukan öljyä. Säiliöt ovat sisällä kattilahuoneen vieressä

Vanha maanalainen öljysäiliö on purettu. Vanhan öljy säiliön putket puretaan.

Urakoitsijan on ilmoitettava ennen urakkasopimuksen tekoa missä betoni murskataan ja murskauksen loppusijoituksen luvat.

Piirustuksissa ei ole tarkkaa leikkausta koukun perustukisista. Betoni määriin on lisättävä n. 40 kuutiota eli noin 100 tn.

Pisteytyksen takia on ilmoitettava tarjouksessa pisteytykseen liittyvät tiedot eli referenssit ja koneet joilla puretaan ja mihin betoni kuljetetaan ja mihin loppusijoitetaan.

Lisäksi tilaaja haluaa tarjoukseen toisen vaihtoehtoisen hinnan siitä jos purku aika on helmikuun loppuun 2017.

Hattulassa 20.10.2016

Risto Hast

projektijohtaja